Thời gian giao hàng

Thời gian giao hàng: - Nội thành HCM 1-3 ngày   - Ngoại thành: 2 - 5 ngày

Điện thoại liên hệ: 0962445639. Email: chovatnet@gmail.com

Địa chỉ kinh doanh: 89 Hoàng Quốc Việt, Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh