Giới thiệu

Trang trí tường là một start-up nhỏ bao gồm những người thiết kế mỹ thuật, đồ họa và kỹ thuật cắt khắc laser để tạo ra bức tranh mỹ thuật.

Vui lòng liên hệ qua email: chovatnet@gmail.com để biết thông tin về chi tiết và các sản phẩm

Văn phòng: Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh